Thông tin liên hệ

Sdt: 0938 931 889 - 0938 921 889

E-mail: inoxphuocthanh789@gmail.com

Website: inoxphuocthanh.com

Address: 130 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

MST: 0316569762