Tác giả: admin@gmail.com

Xe Hủ Tiếu Người Hoa

ỨNG DỤNG CỦA THÉP KHÔNG GỈ 304

Th6 11, 2020 Chưa được phân loại by admin@gmail.com
Thép không rỉ loại 304 có tính kinh tế và bền vững, với hàm lượng crôm-niken và carbon thấp, là loại thép không gỉ Austenit đa năng nhất và được sử dụng rộng rãi. Hợp kim của nó là tất cả các sửa đổi của 18% chrom, 8% hợp kim austenit niken. Loại 304 chứng
Read More

SỬ DỤNG VÀ THUỘC TÍNH CỦA LOẠI 304 VÀ 304L

Th7 5, 2018 Chưa được phân loại by admin@gmail.com
Thép không gỉ lấy tên của nó từ khả năng chống gỉ nhờ sự tương tác giữa các thành phần hợp kim của nó và môi trường mà chúng đang tiếp xúc. Nhiều loại thép không gỉ phục vụ nhiều mục đích khác nhau và chồng chéo nhau. Tất cả các thép không gỉ bao
Read More